Nhắn (45): Trông lên cây lá cao vời

Giữa khoảng sáng kèm ầm ì mưa bão của bầu trời đêm Hà Nội, nghe Meditation của J. Massanet thấy như thể đã có một sự chuyển đổi không- thời gian sang một miền hoàn toàn xa lơ xa lắc…

Cái thứ âm nhạc ấy quyết thuộc kiểu dĩ vãng cùng thời đại vốn quá êm đềm để tiếp tục tồn còn song lại thật suy tư thân thiết đặng chưa thể mất dấu mãi mãi trong đời sống thường nhật của kiếp người.