Nhắn (47): Không phải chuyện tình của bướm và hoa

Từ ai phút ấy sang ai phút này...
Từ ai phút ấy sang ai phút này…

Khi em tủi nhục

vì đang u buồn

ai mang cơn gió

ru mềm đau thương.

Khi em sung sướng

và ngày tươi hương

ai đưa mưa thắm

quên mình tha phương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.