Cảm tác ta bà

Thương binh, liệt sĩ anh linh; dân tình đau đớn, vô hình nơi đây...
Thương binh, liệt sĩ anh linh; dân tình đau đớn, vô hình nơi đây…

Thể xác tan rồi, niềng ý chí

Đất trời lửng dạ mó ba hồn

Mây bạc trôi mòn mồ tử sĩ

Gió luồn hờ hững cỏ Côn Lôn.

Cồn đắp dồn dần theo năm tháng

Biển dâng sóng thở níu hoàng hôn

Cát nóng phơi đầy bao nứt rạn

Bãi dài dương liễu đứng bồn chồn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.