Hãy còn nhìn thấy ngọn lửa

Yêu biết mấy cho vừa, một đời sông chưa đủ...
Yêu biết mấy cho vừa, một đời sông chưa đủ…

Trước một cơn bão lại tới, bao nhiêu đối tượng nhận ra sáng đèn đôi khi không phải là điều tồi tệ. Tranh thủ vài phút mạng chợt kết nối… Thế giới có nhiều người đi tìm hạnh phúc, song chỉ số ít kẻ kiến tạo ra nó mà thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.