Nhắn (52): Bằng chứng sinh động

Thú vui trần tục
Thú vui trần tục, phụ thuộc cảm quan

Có hai cách để nhìn vào những ai mình cho là thành công, bất kể họ là bạn bè quen biết hay ai đó ta đọc, nghe trên mạng tin tức.

Một, cảm thấy trạng thái bất công hoặc ganh tỵ; kiểu “tại sao không phải là tôi?”, “tại sao tôi lại không thể đạt được như thế chứ?”.

Cách khác năng sản hơn: nhận ra rằng con người này đang minh chứng sống động cho chuyện thành công là có thể đạt tới được. Nếu họ khả dĩ làm nó thì bạn cũng có thể luôn !

Sự thành công và hạnh phúc tương tự phù hợp với bạn. Nên chi, hân hoan chúc mừng mọi người mình gặp trên hành trình duy nhất, độc sáng họ tiến hành hướng tới ước mơ rất riêng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.