Nhắn (53): Cặp đôi thắp lửa

Sở hữu hai điều trong cuộc đời này, một là sống với sự dễ chịu và hạnh phúc, khẳng định chắc chắn hướng tới việc kết thúc những phiền não. Gì là thứ hai? Trạng thái rung động bởi sự nhiệt tình đúng lúc cần hăng hái, và tạo lập một sự nỗ lực kiên cố. (Buddha)

Xốn xang lên đàng, không nên rộn ràng chào hàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.