Lại khởi đầu yêu

Hôm nay yêu lại từ đầu

cỏ hong khều lửa, rũ nhàu tương tư.

Thương sắn khoai, nắn nát nhừ

bờ đê chân ruộng gió từ hơi em.

Bóng tre phố thị nhá nhem

đường xa buổi chợ ai thèm… nhố nhăng.

May còn dại dột chút trăng

cứ mơ như thuở dùng dằng dở hơi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.