Nhắn (55): Xa khơi

Nhặt rau thì đừng muốn mau, xây cầu từng chi tiết một...
Nhặt rau thì đừng muốn mau, xây cầu từng chi tiết một…

Đôi khi thay cho ầm ì của tiếng máy bơm nước
tôi nghe từng chặp te te gà gáy vang
và ước lộp độp giọt sương cuối thu đừng quá thẳng thắn.

Trong những khoảnh khắc dồn chật cứng của cái rỗng không gây căng thẳng
cuộc đời quá đỗi dịu dàng để mà chịu đựng
xin cứ thản nhiên ngồi bóc tách củ hành…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.