Mơ màng về với trễ tràng thời gian

Đời quá nhạt nên rất cần nước mắt, lá và hoa cứ khoe sắc tưng bừng
Đời quá nhạt nên đủ cần nước mắt, lá rồi hoa cứ khoe sắc tưng bừng

Trời giá rét hãm chiết lòng cô độc

ta ủ tin yêu trong đá và rơm.

2 thoughts on “Mơ màng về với trễ tràng thời gian

  1. “Rồi cái gì sẽ mọc?”
   trên rã rời xác thân
   với nghiệp lực theo cùng
   rác và cây duyên phận…–

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.