Đêm đó kiến thức về cái chết đã đến với tôi…

Em đẹp sáng bừng, người không rõ mặt...
Em đẹp rạng ngời, người không rõ mặt…

Trong mơ ta nhai lại cơm đời

học cách mẹ bú mớm cho trẻ mới sinh thành tội nghiệp

lần hồi mò mẫm để thấu hiểu tột cùng về tiền kiếp

tin những chung đụng khổ đau ấp ủ tự hồi nào…

Anh thương em lặng nằm nghe con ngựa già chồn chân suốt đêm đứng hoài ngoài bản nhỏ

thấy những chiếc lá bàng lăn lóc cuối đông thấm bầm máu đỏ

khóc lục bình mãi trôi vật vờ chờ đến sáng

trên một dòng sông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.