Phẩm giá và cái chết

Viết về cái chết trong năm phút còn lại của ngày. Tác giả cuốn sách khá hót một thời How We Die tròn thập niên vừa qua đời mấy ngày trước. Là bác sĩ y khoa, Sherwin Nulan biết rõ rằng ít người trải qua cái chết thật êm đềm và dễ dàng, mà đa phần thì khá giống với cách ông Phật đã mô tả nó: dukkha (khổ), đôi khi thậm khổ luôn.

Ý tưởng cũ càng của sự khôn ngoan biết rõ rằng thời điểm đã tới, chấp nhận nó, và để tiến trình diễn ra như nó vốn thế, tuyệt không đi theo kháng cự thông thường cố đặt dấu hiệu tích cực quay tròn trên mọi thứ. Và Nulan từng chấp bút mấy dòng sau.

Nếu hình ảnh cổ điển của cái chết kèm với phẩm giá phải được biến cải hoặc thậm chí thải loại, những gì cần được cứu độ niềm hy vọng của chúng ta cho các ký ức cuối cùng mình để lại với những người thân yêu? Phẩm giá chúng ta tìm kiếm lúc sắp chết phải được phát hiện thấy trong phẩm giá hồi chúng ta còn sống trên đời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.