Định khung tâm trí mình: không hề dễ nghĩ như dự tính

Muốn biết được thích hợp trình độ nghiên cứu và thực hành có thể đưa ra kiểu câu hỏi như này:

1) Nếu anh đột ngột thấy mình sắp chết với nỗi đau đớn ghê gớm, mà đích thực dễ là thế lắm, Pháp (Dharma) nào anh sẽ thực hành nhằm đảm bảo trạng thái yên an, lần tái sinh tốt lành hơn, hoặc thậm chí giải phóng?

2) Nếu một người yêu thương đột ngột sắp chết với nỗi đau đớn ghê gớm, mà đích thị dễ là thế lắm, Pháp nào anh thực hành sẽ giúp đảm bảo trạng thái yên an, lần tái sinh tốt lành hơn, hoặc thậm chí giải phóng?

Không có khả năng đưa ra đầy tự tin một câu trả lời nhanh chóng, rõ ràng và tốt lành tất sẽ khiến anh ta nhận ra mình nên nội tâm hóa trí tuệ và lòng từ bi của Pháp lên thêm nhiều hơn nữa.