Nhắn (61): Chưa kịp nhỏ dãi hết mùa yêu…

Không có gì vội vàng; chưa kịp nhỏ dãi hết mùa yêu thì bao điều đã tiện dịp hiếm hoi đắng cay này mà ưu đãi nhân quần trong cộng đồng bằng các mặt hàng độc đáo…

Tháng Tư lắc lư trên chiếc xe ngựa thồ dài xộc xệch, đêm phố núi lạnh teo hết sạch mọi háo hức.

Ai đó từng phát ngôn rằng, không có điều gì khá thực tế cho bằng một lý thuyết ngon lành cành đào. Thiết kế vì điều tốt; quyền lực của sự thứ tha…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.