Nhân mưa vừa rơi…

Thiền định là để tạo ra một sự nghỉ ngơi hoàn toàn với cách mà ta vận hành “bình thường”, vì nó là trạng thái thoát khỏi mọi lo lắng và bận tâm, trong đó, không có sự cạnh tranh, không có thèm muốn chiếm hữu hay giành giật bất cứ thứ gì, không có sự tranh đấu bồn chồn và mãnh liệt, và không có sự thèm khát thành đạt: một trạng thái không tham vọng, không chấp nhận cũng không loại bỏ, không hy vọng cũng không sợ hãi, một trạng thái mà trong đó ta dần dần phóng thích mọi cảm xúc và quan niệm vốn đã giam hãm ta trong khoảng không gian ngốc nghếch.

(Sogyal Rinpoche, Mỗi Ngày Trầm Tư Về Sinh Tử, tr. 83- tr.84)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.