U sầu mày chau…

Có thể ta sẽ không còn nhớ nổi hay nuối tiếc gì về sau cả đâu, song cách thức mình đang gieo các hạt giống khổ đau lúc này thì những trái quả đắng chát sẽ vẫn còn tiếp tục gây đau đớn mãi thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.