Tử tế như là mốt

Đời sống thì nên làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn, thay vì ghi nhận ngày càng nhiều nỗi niềm cay đắng.

Thật khó khăn cho một sự biếu tặng mang lại giá trị bình yên nếu nó không đến cùng với sự bình yên; một sự biếu tặng đòi buộc hy sinh trạng thái an lạc thân – tâm (well-being) của những người khác thì không thể mang lại cho chính bản thân mình trạng thái an lạc thân- tâm đích thị.

Lòng từ bi hoàn hảo gồm sự tử tế hoàn hảo và sự bình thản hoàn hảo.

(để bài nhắc tạm thế, mai viết tiếp)