Nhắn (63): Cho một ngày cuối tuần giá rét chốn này

Mai sau xin lại được chào

thoát bao mộng ảo, chiêm bao xô bờ;

thôi còn huyễn tưởng ngây thơ

bóng hoa che đỡ thời giờ đang yêu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.