Nhắn (64): Người phụ nữ đang than khóc

Weeping Woman 1937 by Pablo Picasso 1881-1973

Lời của nữ chính trị gia xứ Myanmar Aung San Suu Kyi:

Tôi tin phụ nữ đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống chúng ta bởi vì họ không những hiện dấn thân vào thế giới nghề nghiệp mà còn vẫn tiếp tục giữ vai trò trụ cột tại gia đình của riêng mình… bởi vì tôi nghĩ, chỉ có một người phụ nữ mới có thể hiểu các rắc rối, khó khăn, vấn đề, sự phân biệt đối xử mà những người phụ nữ khác phải đối đầu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.