Nhắn (65): Kiểm kê 2014– Hoạt động của blog Tâm Ngã

Thông lệ thường niên, WordPress.com thống kê các khía cạnh của blog Tâm Ngã năm 2014 vừa qua.

Đến từ 49 quốc gia (chủ yếu ở Việt Nam, sau tụ tại EU và Hoa Kỳ), độc giả chủ yếu lướt thấy và tìm đọc từ facebook rồi trình duyệt Cốc Cốc. Đứng đầuxếp cuối top 5 (chen ở giữa là chủ đề trẻ con) truy cập nhiều vẫn là hai bài khởi thảo lâu lắc. Năm 2014 chỉ có 158 bài, nâng tổng số lưu trữ trên blog là 1.090, với ngày tốt lành hay gõ nhất là thứ Năm uyển chuyển cùng duyên dáng (Jeudi); 21.000 lượt người xem, thành trên 184.000 lượt đã ghé qua bấy nay. Nhộn nhịp nhất là vào ngày 16.5, với 207 lượt xem (bài về chủ đề trẻ con thượng dẫn).

Thực tế, nhiều người khi muốn vào đọc thì phải vượt tường lửa hoặc đổi DNS… Nhân tiện, những gì bạn đọc muốn chia sẻ, góp ý, mong đợi và đề xuất với blog Tâm Ngã thể hiện trong năm 2015 này?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.