Một thoáng dễ nuôi

Coi trọng việc không trở thành gánh nặng cho kẻ khác.

2 thoughts on “Một thoáng dễ nuôi

  1. Thay đổi tầm nhìn một ti tí. Thay vì coi mình là gánh nặng, nên nghĩ rằng mình không nên tước đi cơ hội của người khác thực tập sự yêu thương. 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.