Ngày xửa ngày xưa…

24818826_1277654899005775_33222101_o

Câu chữ sống, câu chữ chết, câu chữ chữa lành

những huyền thoại vừa vỡ tan và vẫn còn nguyên vẹn

mỗi mẩu chuyện tạo nên thế giới đầy hứa hẹn

cuộc đời em từng vắn gọn chân thành.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.